ALMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Biskupińska 11, 30-732 Kraków

KRS 0000320314 S.R. Kraków-Środmieście
NIP 679-24-85-630
REGON 351450211
BANK HANDLOWY S.A. O\Kraków 38103011880000000044407201

Telefon: 12 423 63 93
Faks: 12 423 60 23

Prezes Zarządu
Aleksander Nowak
sekretariat@almarkrakow.pl

Kierownik Działu Handlu
Iwona Murawska
iwona.murawska@almarkrakow.pl
Telefon: +48 605 666 048

Dział Sprzedaży Hurtowej
handel@almarkrakow.pl
Telefon: 12 423 63 93 wew. 308, 309
Faks: 12 423 63 93 wew. 312

Dział Sprzedaży Detalicznej Kraków
zamowienia@almarkrakow.pl
Telefon: 12 290 03 90
Tel./Faks: 12 290 03 70

Oddział Nowy Sącz
nowy.sacz@almarkrakow.pl
Telefon: 18 442 88 29
Faks: 18 442 69 75

Główna Księgowa
Elżbieta Kosińska
elzbieta.kosinska@almarkrakow.pl

Dziurawiec, Wędzarek, Mixełko Kremowe, Żubr, Baca, Guliwer, Halniak są zastrzeżonymi znakami towarowymi ALMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Wszystkie inne zamieszczone tutaj znaki towarowe, nazwy produktów i firm, oraz logotypy są własnością poszczególnych dysponentów.