ALMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Biskupińska 11,
30-732 Kraków

Telefon: +48 12 423 63 93
Faks: +48 12 423 60 23Headquarter Krakow


Central Warehouse

Board of Directors:

President: Aleksander Nowak
Administrative vice-president: Monika Zając
Managing director: Michał Malinowski
e-mail: sekretariat@almarkrakow.pl


Sales Department:

Sales manager: Tomasz Oziębły
e-mail: tomasz.oziebly@almarkrakow.pl